Liên Hệ

Công ty TNHH Du lịch Hoa Đà Lạt

Tên thương hiệu: Khách sạn Đà Lạt Pro

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Hoa

 Trụ sở chính: 279 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt

 Hotline: 02633798666

 Email: khachsandalat.pro@gmail.com

 Website: khachsandalat.pro

 Mã số thuế: 5801272036